Uit een enquête onder ruim honderd koffieprofessionals blijkt dat o.a. barista’s ontevreden zijn over de waardering die ze krijgen voor hun vak. Mocht je denken dat koffie maar gewoon koffie is, dan zit je ernaast. Koffie is een vak.

 

Liefde voor het koffievak….

 

Koffieprofessionals vinden hun werk belangrijk: op een schaal van 0-10 krijgt de belangrijkheid een ruime 8.

Maar liefst 14% van de respondenten geeft een 10 en slechts 4% geeft een 5 of lager.

 

met genoeg uitdaging….

 

Het meest tevreden zijn koffieprofessionals met de uitdaging die ze in hun werk hebben (38%). 26% van de respondenten geeft aan dat ze het meest tevreden zijn over de werkzaamheden die ze uitvoeren. Slechts 4% is het meest tevreden over het salaris.

 

Uitslag survey onder koffieprofessionals

 

en te weinig waardering.

 

Van de respondenten geeft 35% aan het meest ontevreden te zijn over het salaris/inkomen dat ze verdienen, gevolgd door (on)zekerheid (20%) en doorgroeimogelijkheden (11%).

Bij de open vraag naar wat koffieprofessionals nodig hebben om helemaal tevreden te zijn met hun werk, worden ‘waardering van gasten en de baas’, ‘meer zekerheid’ en ‘kans om te leren’ veel genoemd.

 

Wat heb je nodig om helemaal tevreden te zijn met je werk?

  • “Betaald en gewaardeerd worden voor het harde werken. Kunnen en mogen handelen naar eigen inzicht, vertrouwen van de werkgever.” – Barista
  • “Uitdaging, fijn team, goede werkomstandigheden en voorwaarden, beloning.” – Hoofdbarista
  • “Dat er een gedeelde passie is voor de producten waar we mee werken.” – Barista
  • “Meer doorgroeimogelijkheden, hoger salaris, meer erkenning.” – Store Manager

 

De enquete onder koffieprofessionals is uitgevoerd door Moniek Smit Coffee Consulting BV. Voor meer informatie neem je contact op via info@coffeeconsulting.nl